zniżki
wybierz miasto aby zawęzić wyniki wyszukiwania:

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY?

 

1. Okazanie karty upoważnia do rabatu. Ta sama Karta może być wykorzystywana przez różne osoby.

2. W przypadku zagubienia Karty - nie wydajemy duplikatów.

3. Nakład IV edycji Karty BIT - 1000 szt. - data ważności do 30 kwietnia 2017.

4. Karta kosztuje 25 zł i jej cena wydrukowana jest na Karcie.

5. Karty są numerowane.

6. Aktualna i wiążąca lista Partnerów oraz warunki rabatów są zamieszczone na stronie Karty BIT w zakładce Partnerzy/Korzyści.

7. Partnerzy Karty BIT umieszczają w swoim obiekcie (w widocznym miejscu) naklejkę "Tu akceptujemy Karty BIT" potwierdzającą udział w projekcie.

UWAGA! Aby uniknąć komplikacji, Kartę BIT należy okazać przed otrzymaniem rachunku!

Prosimy o zgłaszanie problemów z uzyskaniem rabatów u partnerów Karty BIT.

Problemy prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza w zakładce kontakt. Wiadomość powinna zawierać nazwę obiektu oraz powód nieudzielenia przez partnera rabatu.